?>< ?>

Posiadamy uprawnienia do:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 • projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe w zakresie konstrukcji,
 • tworzenie modeli BIM dla biur projektowych, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia lub oprogramowania,
 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych wykonywane w oparciu o projekty budowlane lub wykonawcze,
 • wsparcie techniczne Generalnego Wykonawcy: obmiary, wykrywanie kolizji, planowanie/harmonogramowanie budowy
 • przedmiary i obmiary robót
 • inwentaryzacja ewidencyjna obiektów kubaturowych,
 • wykonanie prezentacji 3D budynków

 

Nasza specjalizacja:

Projektowanie konstrukcji stalowych z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju cele m.in.:

 • działalność w różnych gałęziach przemysłu, handlu, a także rekreacji czy wypoczynku
 • hale produkcyjne, magazynowe, wystawowe i sportowe
 • projekty montażu konstrukcji stalowych

Kluczowe korzyści:

 • bardzo korzystny stosunek jakości do ceny oferowanych usług
 • pełna zgodność dokumentacji architektonicznej i konstrukcyjnej
 • model 3D zgodny z dokumentacją projektu oraz możliwość wykorzystania go na budowie dzięki darmowym przeglądarkom (Tekla BIMsightBIM Vision)
 • podniesienie konkurencyjności Państwa firmy na rynku,
 • wzrost zaufania potencjalnych klientów,

Sprawujemy również nadzory autorskie i inwestycyjne, a także doradzamy w zakresie prowadzenia inwestycji.

10713401_original